อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับผู้ใหญ่โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ

1.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับผู้ใหญ่ (กรุงเทพมหานคร 81 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาล จังหวัด ค่าห้องเดี่ยว เบอร์โทรติดต่อ IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพ 2875 บาท 02-746-8630 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเมดพาร์ค กรุงเทพ 11000 บาท 02-023-3333 IPD OPD -
โรงพยาบาลวิมุด กรุงเทพ 5900 บาท 02-079-0000 IPD OPD -
โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข กรุงเทพ 6500 บาท 02-080-8999 IPD OPD -
โรงพยบาลสหวิทยาการมะลิ กรุงเทพ 4800 บาท 02-089-1111 IPD OPD -
โรงพยาบาลอินทรารัตน์ กรุงเทพ 5300 บาท 02-481-5555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวเวช กรุงเทพ 4000 บาท 02-483-9999 IPD OPD -
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 3340 บาท 02-006-8888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพ 02-419-7000 IPD - -
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพ 6690 บาท 1474 (Hot Line) IPD OPD -
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ กรุงเทพ 6190 บาท 02-118-7888 IPD OPD -
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กรุงเทพ 6800 บาท 02-438-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 6880 บาท 02-378-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพ 9600 บาท 02-711-8000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา กรุงเทพ 3970 บาท 02-793-5000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ กรุงเทพ 4700 บาท 02-874-6766-70 IPD OPD -
โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพ 5500 บาท 02-391-0011 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์ กรุงเทพ 4050 บาท 02-761-9888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพ 3900 บาท 02-223-1351 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพ 7200 บาท 02-734-0000 IPD OPD -
โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ 8700 บาท 02-366-9900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ กรุงเทพ 3900 บาท 02-574-5000-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมเหสักข์ กรุงเทพ 1400 บาท 02-635-7123 IPD OPD -
โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ 3900 บาท 02-282-1100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมิตรประชา(เพชรเกษม2เดิม) กรุงเทพ 4780 บาท 02-455-5599 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพ 5040 บาท 02-879-0300 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรามคำแหง กรุงเทพ 4420 บาท 02-374-0200-16 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพ 5100 บาท 02-201-1000 IPD - -
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 4250 บาท 02-872-1001-5 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพ 4700 บาท 02-530-2244 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพ 7200 บาท 02-265-7777 02-618-6200-20 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพ 6815 บาท 02-467-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย กรุงเทพ 3650 บาท 02-412-0055-60 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพ 5400 บาท 02-944-7111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม กรุงเทพ 5300 บาท 02-441-6999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพระราม 2 PMG กรุงเทพ 5150 บาท 02-451-4920-30 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ กรุงเทพ 4220 บาท 02-722-2500 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพระราม 9 กรุงเทพ 8350 บาท 02-202-9999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพ 4360 บาท 02-561-1111 02-941-2900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพ 4810 บาท 02-718-1515 02-318-0080-1 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา กรุงเทพ 3890 บาท 02-314-0726-9 IPD OPD -
โรงพยาบาลบางมด กรุงเทพ 5500 บาท 02-867-0606 IPD OPD -
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพ 13450 บาท 02-066-8888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบี เอ็น เอช BNH กรุงเทพ 8800 บาท 02-686-2700 IPD OPD -
โรงพยาบาลปิยะเวท (พระราม9) กรุงเทพ 5760 บาท 02-129-5555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร กรุงเทพ 5740 บาท 02-150-0900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน กรุงเทพ 6050 บาท 02-279-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง กรุงเทพ 7550 บาท 02-220-7999 IPD OPD -
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 กรุงเทพ 5040 บาท 02-514-2157-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนครธน กรุงเทพ 4500 บาท 02-450-9999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลประชาพัฒน์ กรุงเทพ 3390 บาท 02-427-9966 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนมะรักษ์ กรุงเทพ - บาท 02-059-0245-49 IPD OPD -
โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพ 6115 บาท 02-201-4600 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวมินทร์ กรุงเทพ - บาท 02-918-5080 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพ 7393 บาท 02-617-2444 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 กรุงเทพ 3680 บาท 02-518-1818 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพ 4300 บาท 02-109-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 กรุงเทพ 4200 บาท 02-109-8111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ กรุงเทพ 5200 บาท 02-109-9111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพ 3740 บาท 02-457-0086 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางโพ กรุงเทพ 4000 บาท 02-587-0144 IPD OPD -
โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม(สายไหม) กรุงเทพ 3755 บาท 02-991-8999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก กรุงเทพ 3530 บาท 02-886-6600-13 IPD OPD -
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพ 5750 บาท 02--348-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพ 11300 บาท 02-310-3000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพ 6020 บาท 02-361-2727 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพ 4900 บาท 02-235-1000 02-625-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรี 1 กรุงเทพ 5620 บาท 02-487-2000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 กรุงเทพ 6400 บาท 02-769-2000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรี 2 กรุงเทพ 5350 บาท 02-487-2100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 กรุงเทพ - บาท 02-399-4259-63 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพ 6400 บาท 02-804-8959 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น กรุงเทพ 5600 บาท 02-910-1600-45 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง กรุงเทพ 5500 บาท 02-339-000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพ 4700 บาท 02-185-1444 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน กรุงเทพ 6050 บาท 02-639-3399 IPD OPD -
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ 3800 บาท 02-256-4000 IPD - -
โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพ 6450 บาท 02-434-0117 02-884-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพ 5100 บาท 02-838-5555 02-675-5000 IPD OPD -
โรงพยาบาลซีจีเอช(เซ็นทรัลเยนเนอรัล) กรุงเทพ 4930 บาท 02-552-8777 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพ 4900 บาท 02-532-4444 IPD OPD MED.Center

2.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับผู้ใหญ่ (ภาคกลางและจังหวัดปริมณฑล 82 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาล จังหวัด ค่าห้องเดี่ยว เบอร์โทรติดต่อ IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพ 2875 บาท 02-746-8630 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเมดพาร์ค กรุงเทพ 11000 บาท 02-023-3333 IPD OPD -
โรงพยาบาลวิมุด กรุงเทพ 5900 บาท 02-079-0000 IPD OPD -
โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข กรุงเทพ 6500 บาท 02-080-8999 IPD OPD -
โรงพยบาลสหวิทยาการมะลิ กรุงเทพ 4800 บาท 02-089-1111 IPD OPD -
โรงพยาบาลอินทรารัตน์ กรุงเทพ 5300 บาท 02-481-5555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวเวช กรุงเทพ 4000 บาท 02-483-9999 IPD OPD -
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 3340 บาท 02-006-8888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพ 02-419-7000 IPD - -
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพ 6690 บาท 1474 (Hot Line) IPD OPD -
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ กรุงเทพ 6190 บาท 02-118-7888 IPD OPD -
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กรุงเทพ 6800 บาท 02-438-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 6880 บาท 02-378-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพ 9600 บาท 02-711-8000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา กรุงเทพ 3970 บาท 02-793-5000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ กรุงเทพ 4700 บาท 02-874-6766-70 IPD OPD -
โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพ 5500 บาท 02-391-0011 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์ กรุงเทพ 4050 บาท 02-761-9888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพ 3900 บาท 02-223-1351 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพ 7200 บาท 02-734-0000 IPD OPD -
โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ 8700 บาท 02-366-9900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ กรุงเทพ 3900 บาท 02-574-5000-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมเหสักข์ กรุงเทพ 1400 บาท 02-635-7123 IPD OPD -
โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ 3900 บาท 02-282-1100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมิตรประชา(เพชรเกษม2เดิม) กรุงเทพ 4780 บาท 02-455-5599 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพ 5040 บาท 02-879-0300 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรามคำแหง กรุงเทพ 4420 บาท 02-374-0200-16 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพ 5100 บาท 02-201-1000 IPD - -
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 4250 บาท 02-872-1001-5 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพ 4700 บาท 02-530-2244 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพ 7200 บาท 02-265-7777 02-618-6200-20 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพ 6815 บาท 02-467-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย กรุงเทพ 3650 บาท 02-412-0055-60 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพ 5400 บาท 02-944-7111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม กรุงเทพ 5300 บาท 02-441-6999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพระราม 2 PMG กรุงเทพ 5150 บาท 02-451-4920-30 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ กรุงเทพ 4220 บาท 02-722-2500 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพระราม 9 กรุงเทพ 8350 บาท 02-202-9999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพ 4360 บาท 02-561-1111 02-941-2900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพ 4810 บาท 02-718-1515 02-318-0080-1 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา กรุงเทพ 3890 บาท 02-314-0726-9 IPD OPD -
โรงพยาบาลบางมด กรุงเทพ 5500 บาท 02-867-0606 IPD OPD -
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพ 13450 บาท 02-066-8888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบี เอ็น เอช BNH กรุงเทพ 8800 บาท 02-686-2700 IPD OPD -
โรงพยาบาลปิยะเวท (พระราม9) กรุงเทพ 5760 บาท 02-129-5555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร กรุงเทพ 5740 บาท 02-150-0900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน กรุงเทพ 6050 บาท 02-279-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง กรุงเทพ 7550 บาท 02-220-7999 IPD OPD -
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 กรุงเทพ 5040 บาท 02-514-2157-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนครธน กรุงเทพ 4500 บาท 02-450-9999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลประชาพัฒน์ กรุงเทพ 3390 บาท 02-427-9966 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนมะรักษ์ กรุงเทพ - บาท 02-059-0245-49 IPD OPD -
โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพ 6115 บาท 02-201-4600 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวมินทร์ กรุงเทพ - บาท 02-918-5080 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพ 7393 บาท 02-617-2444 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 กรุงเทพ 3680 บาท 02-518-1818 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพ 4300 บาท 02-109-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 กรุงเทพ 4200 บาท 02-109-8111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ กรุงเทพ 5200 บาท 02-109-9111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพ 3740 บาท 02-457-0086 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางโพ กรุงเทพ 4000 บาท 02-587-0144 IPD OPD -
โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม(สายไหม) กรุงเทพ 3755 บาท 02-991-8999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก กรุงเทพ 3530 บาท 02-886-6600-13 IPD OPD -
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพ 5750 บาท 02--348-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพ 11300 บาท 02-310-3000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพ 6020 บาท 02-361-2727 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพ 4900 บาท 02-235-1000 02-625-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรี 1 กรุงเทพ 5620 บาท 02-487-2000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 กรุงเทพ 6400 บาท 02-769-2000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรี 2 กรุงเทพ 5350 บาท 02-487-2100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 กรุงเทพ - บาท 02-399-4259-63 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพ 6400 บาท 02-804-8959 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น กรุงเทพ 5600 บาท 02-910-1600-45 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง กรุงเทพ 5500 บาท 02-339-000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพ 4700 บาท 02-185-1444 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน กรุงเทพ 6050 บาท 02-639-3399 IPD OPD -
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ 3800 บาท 02-256-4000 IPD - -
โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพ 6450 บาท 02-434-0117 02-884-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพ 5100 บาท 02-838-5555 02-675-5000 IPD OPD -
โรงพยาบาลซีจีเอช(เซ็นทรัลเยนเนอรัล) กรุงเทพ 4930 บาท 02-552-8777 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพ 4900 บาท 02-532-4444 IPD OPD MED.Center

3.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับผู้ใหญ่ (ภาคตะวันออก 39 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาล จังหวัด ค่าห้องเดี่ยว เบอร์โทรติดต่อ IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพ 2875 บาท 02-746-8630 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเมดพาร์ค กรุงเทพ 11000 บาท 02-023-3333 IPD OPD -
โรงพยาบาลวิมุด กรุงเทพ 5900 บาท 02-079-0000 IPD OPD -
โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข กรุงเทพ 6500 บาท 02-080-8999 IPD OPD -
โรงพยบาลสหวิทยาการมะลิ กรุงเทพ 4800 บาท 02-089-1111 IPD OPD -
โรงพยาบาลอินทรารัตน์ กรุงเทพ 5300 บาท 02-481-5555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวเวช กรุงเทพ 4000 บาท 02-483-9999 IPD OPD -
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 3340 บาท 02-006-8888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพ 02-419-7000 IPD - -
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพ 6690 บาท 1474 (Hot Line) IPD OPD -
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ กรุงเทพ 6190 บาท 02-118-7888 IPD OPD -
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กรุงเทพ 6800 บาท 02-438-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 6880 บาท 02-378-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพ 9600 บาท 02-711-8000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา กรุงเทพ 3970 บาท 02-793-5000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ กรุงเทพ 4700 บาท 02-874-6766-70 IPD OPD -
โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพ 5500 บาท 02-391-0011 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์ กรุงเทพ 4050 บาท 02-761-9888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพ 3900 บาท 02-223-1351 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพ 7200 บาท 02-734-0000 IPD OPD -
โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ 8700 บาท 02-366-9900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ กรุงเทพ 3900 บาท 02-574-5000-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมเหสักข์ กรุงเทพ 1400 บาท 02-635-7123 IPD OPD -
โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ 3900 บาท 02-282-1100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมิตรประชา(เพชรเกษม2เดิม) กรุงเทพ 4780 บาท 02-455-5599 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพ 5040 บาท 02-879-0300 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรามคำแหง กรุงเทพ 4420 บาท 02-374-0200-16 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพ 5100 บาท 02-201-1000 IPD - -
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 4250 บาท 02-872-1001-5 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพ 4700 บาท 02-530-2244 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพ 7200 บาท 02-265-7777 02-618-6200-20 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพ 6815 บาท 02-467-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย กรุงเทพ 3650 บาท 02-412-0055-60 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพ 5400 บาท 02-944-7111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม กรุงเทพ 5300 บาท 02-441-6999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพระราม 2 PMG กรุงเทพ 5150 บาท 02-451-4920-30 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ กรุงเทพ 4220 บาท 02-722-2500 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพระราม 9 กรุงเทพ 8350 บาท 02-202-9999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพ 4360 บาท 02-561-1111 02-941-2900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพ 4810 บาท 02-718-1515 02-318-0080-1 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา กรุงเทพ 3890 บาท 02-314-0726-9 IPD OPD -
โรงพยาบาลบางมด กรุงเทพ 5500 บาท 02-867-0606 IPD OPD -
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพ 13450 บาท 02-066-8888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบี เอ็น เอช BNH กรุงเทพ 8800 บาท 02-686-2700 IPD OPD -
โรงพยาบาลปิยะเวท (พระราม9) กรุงเทพ 5760 บาท 02-129-5555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร กรุงเทพ 5740 บาท 02-150-0900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน กรุงเทพ 6050 บาท 02-279-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง กรุงเทพ 7550 บาท 02-220-7999 IPD OPD -
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 กรุงเทพ 5040 บาท 02-514-2157-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนครธน กรุงเทพ 4500 บาท 02-450-9999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลประชาพัฒน์ กรุงเทพ 3390 บาท 02-427-9966 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนมะรักษ์ กรุงเทพ - บาท 02-059-0245-49 IPD OPD -
โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพ 6115 บาท 02-201-4600 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวมินทร์ กรุงเทพ - บาท 02-918-5080 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพ 7393 บาท 02-617-2444 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 กรุงเทพ 3680 บาท 02-518-1818 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพ 4300 บาท 02-109-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 กรุงเทพ 4200 บาท 02-109-8111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ กรุงเทพ 5200 บาท 02-109-9111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพ 3740 บาท 02-457-0086 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางโพ กรุงเทพ 4000 บาท 02-587-0144 IPD OPD -
โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม(สายไหม) กรุงเทพ 3755 บาท 02-991-8999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก กรุงเทพ 3530 บาท 02-886-6600-13 IPD OPD -
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพ 5750 บาท 02--348-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพ 11300 บาท 02-310-3000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพ 6020 บาท 02-361-2727 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพ 4900 บาท 02-235-1000 02-625-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรี 1 กรุงเทพ 5620 บาท 02-487-2000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 กรุงเทพ 6400 บาท 02-769-2000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรี 2 กรุงเทพ 5350 บาท 02-487-2100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 กรุงเทพ - บาท 02-399-4259-63 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพ 6400 บาท 02-804-8959 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น กรุงเทพ 5600 บาท 02-910-1600-45 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง กรุงเทพ 5500 บาท 02-339-000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพ 4700 บาท 02-185-1444 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน กรุงเทพ 6050 บาท 02-639-3399 IPD OPD -
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ 3800 บาท 02-256-4000 IPD - -
โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพ 6450 บาท 02-434-0117 02-884-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพ 5100 บาท 02-838-5555 02-675-5000 IPD OPD -
โรงพยาบาลซีจีเอช(เซ็นทรัลเยนเนอรัล) กรุงเทพ 4930 บาท 02-552-8777 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพ 4900 บาท 02-532-4444 IPD OPD MED.Center

4.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับผู้ใหญ่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาล จังหวัด ค่าห้องเดี่ยว เบอร์โทรติดต่อ IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพ 2875 บาท 02-746-8630 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเมดพาร์ค กรุงเทพ 11000 บาท 02-023-3333 IPD OPD -
โรงพยาบาลวิมุด กรุงเทพ 5900 บาท 02-079-0000 IPD OPD -
โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข กรุงเทพ 6500 บาท 02-080-8999 IPD OPD -
โรงพยบาลสหวิทยาการมะลิ กรุงเทพ 4800 บาท 02-089-1111 IPD OPD -
โรงพยาบาลอินทรารัตน์ กรุงเทพ 5300 บาท 02-481-5555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวเวช กรุงเทพ 4000 บาท 02-483-9999 IPD OPD -
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 3340 บาท 02-006-8888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพ 02-419-7000 IPD - -
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพ 6690 บาท 1474 (Hot Line) IPD OPD -
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ กรุงเทพ 6190 บาท 02-118-7888 IPD OPD -
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กรุงเทพ 6800 บาท 02-438-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 6880 บาท 02-378-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพ 9600 บาท 02-711-8000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา กรุงเทพ 3970 บาท 02-793-5000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ กรุงเทพ 4700 บาท 02-874-6766-70 IPD OPD -
โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพ 5500 บาท 02-391-0011 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์ กรุงเทพ 4050 บาท 02-761-9888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพ 3900 บาท 02-223-1351 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพ 7200 บาท 02-734-0000 IPD OPD -
โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ 8700 บาท 02-366-9900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ กรุงเทพ 3900 บาท 02-574-5000-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมเหสักข์ กรุงเทพ 1400 บาท 02-635-7123 IPD OPD -
โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ 3900 บาท 02-282-1100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมิตรประชา(เพชรเกษม2เดิม) กรุงเทพ 4780 บาท 02-455-5599 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพ 5040 บาท 02-879-0300 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรามคำแหง กรุงเทพ 4420 บาท 02-374-0200-16 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพ 5100 บาท 02-201-1000 IPD - -
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 4250 บาท 02-872-1001-5 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพ 4700 บาท 02-530-2244 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพ 7200 บาท 02-265-7777 02-618-6200-20 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพ 6815 บาท 02-467-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย กรุงเทพ 3650 บาท 02-412-0055-60 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพ 5400 บาท 02-944-7111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม กรุงเทพ 5300 บาท 02-441-6999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพระราม 2 PMG กรุงเทพ 5150 บาท 02-451-4920-30 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ กรุงเทพ 4220 บาท 02-722-2500 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพระราม 9 กรุงเทพ 8350 บาท 02-202-9999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพ 4360 บาท 02-561-1111 02-941-2900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพ 4810 บาท 02-718-1515 02-318-0080-1 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา กรุงเทพ 3890 บาท 02-314-0726-9 IPD OPD -
โรงพยาบาลบางมด กรุงเทพ 5500 บาท 02-867-0606 IPD OPD -
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพ 13450 บาท 02-066-8888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบี เอ็น เอช BNH กรุงเทพ 8800 บาท 02-686-2700 IPD OPD -
โรงพยาบาลปิยะเวท (พระราม9) กรุงเทพ 5760 บาท 02-129-5555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร กรุงเทพ 5740 บาท 02-150-0900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน กรุงเทพ 6050 บาท 02-279-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง กรุงเทพ 7550 บาท 02-220-7999 IPD OPD -
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 กรุงเทพ 5040 บาท 02-514-2157-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนครธน กรุงเทพ 4500 บาท 02-450-9999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลประชาพัฒน์ กรุงเทพ 3390 บาท 02-427-9966 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนมะรักษ์ กรุงเทพ - บาท 02-059-0245-49 IPD OPD -
โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพ 6115 บาท 02-201-4600 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวมินทร์ กรุงเทพ - บาท 02-918-5080 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพ 7393 บาท 02-617-2444 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 กรุงเทพ 3680 บาท 02-518-1818 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพ 4300 บาท 02-109-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 กรุงเทพ 4200 บาท 02-109-8111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ กรุงเทพ 5200 บาท 02-109-9111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพ 3740 บาท 02-457-0086 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางโพ กรุงเทพ 4000 บาท 02-587-0144 IPD OPD -
โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม(สายไหม) กรุงเทพ 3755 บาท 02-991-8999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก กรุงเทพ 3530 บาท 02-886-6600-13 IPD OPD -
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพ 5750 บาท 02--348-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพ 11300 บาท 02-310-3000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพ 6020 บาท 02-361-2727 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพ 4900 บาท 02-235-1000 02-625-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรี 1 กรุงเทพ 5620 บาท 02-487-2000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 กรุงเทพ 6400 บาท 02-769-2000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรี 2 กรุงเทพ 5350 บาท 02-487-2100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 กรุงเทพ - บาท 02-399-4259-63 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพ 6400 บาท 02-804-8959 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น กรุงเทพ 5600 บาท 02-910-1600-45 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง กรุงเทพ 5500 บาท 02-339-000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพ 4700 บาท 02-185-1444 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน กรุงเทพ 6050 บาท 02-639-3399 IPD OPD -
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ 3800 บาท 02-256-4000 IPD - -
โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพ 6450 บาท 02-434-0117 02-884-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพ 5100 บาท 02-838-5555 02-675-5000 IPD OPD -
โรงพยาบาลซีจีเอช(เซ็นทรัลเยนเนอรัล) กรุงเทพ 4930 บาท 02-552-8777 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพ 4900 บาท 02-532-4444 IPD OPD MED.Center

5.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับผู้ใหญ่ (ภาคเหนือ 27 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาล จังหวัด ค่าห้องเดี่ยว เบอร์โทรติดต่อ IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพ 2875 บาท 02-746-8630 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเมดพาร์ค กรุงเทพ 11000 บาท 02-023-3333 IPD OPD -
โรงพยาบาลวิมุด กรุงเทพ 5900 บาท 02-079-0000 IPD OPD -
โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข กรุงเทพ 6500 บาท 02-080-8999 IPD OPD -
โรงพยบาลสหวิทยาการมะลิ กรุงเทพ 4800 บาท 02-089-1111 IPD OPD -
โรงพยาบาลอินทรารัตน์ กรุงเทพ 5300 บาท 02-481-5555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวเวช กรุงเทพ 4000 บาท 02-483-9999 IPD OPD -
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 3340 บาท 02-006-8888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพ 02-419-7000 IPD - -
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพ 6690 บาท 1474 (Hot Line) IPD OPD -
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ กรุงเทพ 6190 บาท 02-118-7888 IPD OPD -
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กรุงเทพ 6800 บาท 02-438-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 6880 บาท 02-378-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพ 9600 บาท 02-711-8000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา กรุงเทพ 3970 บาท 02-793-5000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ กรุงเทพ 4700 บาท 02-874-6766-70 IPD OPD -
โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพ 5500 บาท 02-391-0011 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์ กรุงเทพ 4050 บาท 02-761-9888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพ 3900 บาท 02-223-1351 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพ 7200 บาท 02-734-0000 IPD OPD -
โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ 8700 บาท 02-366-9900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ กรุงเทพ 3900 บาท 02-574-5000-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมเหสักข์ กรุงเทพ 1400 บาท 02-635-7123 IPD OPD -
โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ 3900 บาท 02-282-1100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมิตรประชา(เพชรเกษม2เดิม) กรุงเทพ 4780 บาท 02-455-5599 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพ 5040 บาท 02-879-0300 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรามคำแหง กรุงเทพ 4420 บาท 02-374-0200-16 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพ 5100 บาท 02-201-1000 IPD - -
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 4250 บาท 02-872-1001-5 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพ 4700 บาท 02-530-2244 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพ 7200 บาท 02-265-7777 02-618-6200-20 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพ 6815 บาท 02-467-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย กรุงเทพ 3650 บาท 02-412-0055-60 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพ 5400 บาท 02-944-7111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม กรุงเทพ 5300 บาท 02-441-6999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพระราม 2 PMG กรุงเทพ 5150 บาท 02-451-4920-30 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ กรุงเทพ 4220 บาท 02-722-2500 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพระราม 9 กรุงเทพ 8350 บาท 02-202-9999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพ 4360 บาท 02-561-1111 02-941-2900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพ 4810 บาท 02-718-1515 02-318-0080-1 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา กรุงเทพ 3890 บาท 02-314-0726-9 IPD OPD -
โรงพยาบาลบางมด กรุงเทพ 5500 บาท 02-867-0606 IPD OPD -
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพ 13450 บาท 02-066-8888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบี เอ็น เอช BNH กรุงเทพ 8800 บาท 02-686-2700 IPD OPD -
โรงพยาบาลปิยะเวท (พระราม9) กรุงเทพ 5760 บาท 02-129-5555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร กรุงเทพ 5740 บาท 02-150-0900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน กรุงเทพ 6050 บาท 02-279-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง กรุงเทพ 7550 บาท 02-220-7999 IPD OPD -
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 กรุงเทพ 5040 บาท 02-514-2157-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนครธน กรุงเทพ 4500 บาท 02-450-9999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลประชาพัฒน์ กรุงเทพ 3390 บาท 02-427-9966 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนมะรักษ์ กรุงเทพ - บาท 02-059-0245-49 IPD OPD -
โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพ 6115 บาท 02-201-4600 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวมินทร์ กรุงเทพ - บาท 02-918-5080 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพ 7393 บาท 02-617-2444 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 กรุงเทพ 3680 บาท 02-518-1818 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพ 4300 บาท 02-109-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 กรุงเทพ 4200 บาท 02-109-8111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ กรุงเทพ 5200 บาท 02-109-9111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพ 3740 บาท 02-457-0086 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางโพ กรุงเทพ 4000 บาท 02-587-0144 IPD OPD -
โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม(สายไหม) กรุงเทพ 3755 บาท 02-991-8999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก กรุงเทพ 3530 บาท 02-886-6600-13 IPD OPD -
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพ 5750 บาท 02--348-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพ 11300 บาท 02-310-3000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพ 6020 บาท 02-361-2727 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพ 4900 บาท 02-235-1000 02-625-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรี 1 กรุงเทพ 5620 บาท 02-487-2000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 กรุงเทพ 6400 บาท 02-769-2000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรี 2 กรุงเทพ 5350 บาท 02-487-2100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 กรุงเทพ - บาท 02-399-4259-63 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพ 6400 บาท 02-804-8959 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น กรุงเทพ 5600 บาท 02-910-1600-45 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง กรุงเทพ 5500 บาท 02-339-000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพ 4700 บาท 02-185-1444 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน กรุงเทพ 6050 บาท 02-639-3399 IPD OPD -
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ 3800 บาท 02-256-4000 IPD - -
โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพ 6450 บาท 02-434-0117 02-884-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพ 5100 บาท 02-838-5555 02-675-5000 IPD OPD -
โรงพยาบาลซีจีเอช(เซ็นทรัลเยนเนอรัล) กรุงเทพ 4930 บาท 02-552-8777 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพ 4900 บาท 02-532-4444 IPD OPD MED.Center

6.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับผู้ใหญ่ (ภาคตะวันตก 13 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาล จังหวัด ค่าห้องเดี่ยว เบอร์โทรติดต่อ IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพ 2875 บาท 02-746-8630 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเมดพาร์ค กรุงเทพ 11000 บาท 02-023-3333 IPD OPD -
โรงพยาบาลวิมุด กรุงเทพ 5900 บาท 02-079-0000 IPD OPD -
โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข กรุงเทพ 6500 บาท 02-080-8999 IPD OPD -
โรงพยบาลสหวิทยาการมะลิ กรุงเทพ 4800 บาท 02-089-1111 IPD OPD -
โรงพยาบาลอินทรารัตน์ กรุงเทพ 5300 บาท 02-481-5555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวเวช กรุงเทพ 4000 บาท 02-483-9999 IPD OPD -
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 3340 บาท 02-006-8888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพ 02-419-7000 IPD - -
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพ 6690 บาท 1474 (Hot Line) IPD OPD -
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ กรุงเทพ 6190 บาท 02-118-7888 IPD OPD -
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กรุงเทพ 6800 บาท 02-438-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 6880 บาท 02-378-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพ 9600 บาท 02-711-8000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา กรุงเทพ 3970 บาท 02-793-5000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ กรุงเทพ 4700 บาท 02-874-6766-70 IPD OPD -
โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพ 5500 บาท 02-391-0011 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์ กรุงเทพ 4050 บาท 02-761-9888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพ 3900 บาท 02-223-1351 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพ 7200 บาท 02-734-0000 IPD OPD -
โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ 8700 บาท 02-366-9900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ กรุงเทพ 3900 บาท 02-574-5000-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมเหสักข์ กรุงเทพ 1400 บาท 02-635-7123 IPD OPD -
โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ 3900 บาท 02-282-1100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมิตรประชา(เพชรเกษม2เดิม) กรุงเทพ 4780 บาท 02-455-5599 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพ 5040 บาท 02-879-0300 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรามคำแหง กรุงเทพ 4420 บาท 02-374-0200-16 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพ 5100 บาท 02-201-1000 IPD - -
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 4250 บาท 02-872-1001-5 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพ 4700 บาท 02-530-2244 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพ 7200 บาท 02-265-7777 02-618-6200-20 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพ 6815 บาท 02-467-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย กรุงเทพ 3650 บาท 02-412-0055-60 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพ 5400 บาท 02-944-7111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม กรุงเทพ 5300 บาท 02-441-6999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพระราม 2 PMG กรุงเทพ 5150 บาท 02-451-4920-30 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ กรุงเทพ 4220 บาท 02-722-2500 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพระราม 9 กรุงเทพ 8350 บาท 02-202-9999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพ 4360 บาท 02-561-1111 02-941-2900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพ 4810 บาท 02-718-1515 02-318-0080-1 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา กรุงเทพ 3890 บาท 02-314-0726-9 IPD OPD -
โรงพยาบาลบางมด กรุงเทพ 5500 บาท 02-867-0606 IPD OPD -
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพ 13450 บาท 02-066-8888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบี เอ็น เอช BNH กรุงเทพ 8800 บาท 02-686-2700 IPD OPD -
โรงพยาบาลปิยะเวท (พระราม9) กรุงเทพ 5760 บาท 02-129-5555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร กรุงเทพ 5740 บาท 02-150-0900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน กรุงเทพ 6050 บาท 02-279-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง กรุงเทพ 7550 บาท 02-220-7999 IPD OPD -
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 กรุงเทพ 5040 บาท 02-514-2157-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนครธน กรุงเทพ 4500 บาท 02-450-9999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลประชาพัฒน์ กรุงเทพ 3390 บาท 02-427-9966 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนมะรักษ์ กรุงเทพ - บาท 02-059-0245-49 IPD OPD -
โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพ 6115 บาท 02-201-4600 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวมินทร์ กรุงเทพ - บาท 02-918-5080 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพ 7393 บาท 02-617-2444 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 กรุงเทพ 3680 บาท 02-518-1818 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพ 4300 บาท 02-109-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 กรุงเทพ 4200 บาท 02-109-8111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ กรุงเทพ 5200 บาท 02-109-9111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพ 3740 บาท 02-457-0086 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางโพ กรุงเทพ 4000 บาท 02-587-0144 IPD OPD -
โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม(สายไหม) กรุงเทพ 3755 บาท 02-991-8999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก กรุงเทพ 3530 บาท 02-886-6600-13 IPD OPD -
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพ 5750 บาท 02--348-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพ 11300 บาท 02-310-3000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพ 6020 บาท 02-361-2727 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพ 4900 บาท 02-235-1000 02-625-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรี 1 กรุงเทพ 5620 บาท 02-487-2000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 กรุงเทพ 6400 บาท 02-769-2000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรี 2 กรุงเทพ 5350 บาท 02-487-2100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 กรุงเทพ - บาท 02-399-4259-63 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพ 6400 บาท 02-804-8959 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น กรุงเทพ 5600 บาท 02-910-1600-45 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง กรุงเทพ 5500 บาท 02-339-000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพ 4700 บาท 02-185-1444 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน กรุงเทพ 6050 บาท 02-639-3399 IPD OPD -
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ 3800 บาท 02-256-4000 IPD - -
โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพ 6450 บาท 02-434-0117 02-884-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพ 5100 บาท 02-838-5555 02-675-5000 IPD OPD -
โรงพยาบาลซีจีเอช(เซ็นทรัลเยนเนอรัล) กรุงเทพ 4930 บาท 02-552-8777 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพ 4900 บาท 02-532-4444 IPD OPD MED.Center

7.อัตค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานสำหรับผู้ใหญ่ (ภาคใต้ 42 โรงพยาบาล)

โรงพยาบาล จังหวัด ค่าห้องเดี่ยว เบอร์โทรติดต่อ IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางนา กรุงเทพ 2875 บาท 02-746-8630 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเมดพาร์ค กรุงเทพ 11000 บาท 02-023-3333 IPD OPD -
โรงพยาบาลวิมุด กรุงเทพ 5900 บาท 02-079-0000 IPD OPD -
โรงพยาบาลกระดูกและข้อ ข้อดีมีสุข กรุงเทพ 6500 บาท 02-080-8999 IPD OPD -
โรงพยบาลสหวิทยาการมะลิ กรุงเทพ 4800 บาท 02-089-1111 IPD OPD -
โรงพยาบาลอินทรารัตน์ กรุงเทพ 5300 บาท 02-481-5555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวเวช กรุงเทพ 4000 บาท 02-483-9999 IPD OPD -
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 3340 บาท 02-006-8888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพ 02-419-7000 IPD - -
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพ 6690 บาท 1474 (Hot Line) IPD OPD -
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ กรุงเทพ 6190 บาท 02-118-7888 IPD OPD -
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กรุงเทพ 6800 บาท 02-438-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพ 6880 บาท 02-378-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพ 9600 บาท 02-711-8000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา กรุงเทพ 3970 บาท 02-793-5000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ กรุงเทพ 4700 บาท 02-874-6766-70 IPD OPD -
โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพ 5500 บาท 02-391-0011 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์ กรุงเทพ 4050 บาท 02-761-9888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพ 3900 บาท 02-223-1351 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพ 7200 บาท 02-734-0000 IPD OPD -
โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ 8700 บาท 02-366-9900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ กรุงเทพ 3900 บาท 02-574-5000-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมเหสักข์ กรุงเทพ 1400 บาท 02-635-7123 IPD OPD -
โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพ 3900 บาท 02-282-1100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลมิตรประชา(เพชรเกษม2เดิม) กรุงเทพ 4780 บาท 02-455-5599 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพ 5040 บาท 02-879-0300 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรามคำแหง กรุงเทพ 4420 บาท 02-374-0200-16 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพ 5100 บาท 02-201-1000 IPD - -
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 4250 บาท 02-872-1001-5 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพ 4700 บาท 02-530-2244 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพ 7200 บาท 02-265-7777 02-618-6200-20 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพ 6815 บาท 02-467-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย กรุงเทพ 3650 บาท 02-412-0055-60 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพ 5400 บาท 02-944-7111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม กรุงเทพ 5300 บาท 02-441-6999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพระราม 2 PMG กรุงเทพ 5150 บาท 02-451-4920-30 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ กรุงเทพ 4220 บาท 02-722-2500 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพระราม 9 กรุงเทพ 8350 บาท 02-202-9999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพ 4360 บาท 02-561-1111 02-941-2900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพ 4810 บาท 02-718-1515 02-318-0080-1 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา กรุงเทพ 3890 บาท 02-314-0726-9 IPD OPD -
โรงพยาบาลบางมด กรุงเทพ 5500 บาท 02-867-0606 IPD OPD -
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพ 13450 บาท 02-066-8888 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบี เอ็น เอช BNH กรุงเทพ 8800 บาท 02-686-2700 IPD OPD -
โรงพยาบาลปิยะเวท (พระราม9) กรุงเทพ 5760 บาท 02-129-5555 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร กรุงเทพ 5740 บาท 02-150-0900 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน กรุงเทพ 6050 บาท 02-279-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง กรุงเทพ 7550 บาท 02-220-7999 IPD OPD -
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4 กรุงเทพ 5040 บาท 02-514-2157-9 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนครธน กรุงเทพ 4500 บาท 02-450-9999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลประชาพัฒน์ กรุงเทพ 3390 บาท 02-427-9966 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนมะรักษ์ กรุงเทพ - บาท 02-059-0245-49 IPD OPD -
โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพ 6115 บาท 02-201-4600 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวมินทร์ กรุงเทพ - บาท 02-918-5080 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพ 7393 บาท 02-617-2444 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 กรุงเทพ 3680 บาท 02-518-1818 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพ 4300 บาท 02-109-1111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 8 กรุงเทพ 4200 บาท 02-109-8111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ กรุงเทพ 5200 บาท 02-109-9111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพ 3740 บาท 02-457-0086 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบางโพ กรุงเทพ 4000 บาท 02-587-0144 IPD OPD -
โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม(สายไหม) กรุงเทพ 3755 บาท 02-991-8999 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก กรุงเทพ 3530 บาท 02-886-6600-13 IPD OPD -
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพ 5750 บาท 02--348-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพ 11300 บาท 02-310-3000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพ 6020 บาท 02-361-2727 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพ 4900 บาท 02-235-1000 02-625-9000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรี 1 กรุงเทพ 5620 บาท 02-487-2000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1 กรุงเทพ 6400 บาท 02-769-2000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลธนบุรี 2 กรุงเทพ 5350 บาท 02-487-2100 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 กรุงเทพ - บาท 02-399-4259-63 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพ 6400 บาท 02-804-8959 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น กรุงเทพ 5600 บาท 02-910-1600-45 IPD OPD -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง กรุงเทพ 5500 บาท 02-339-000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพ 4700 บาท 02-185-1444 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน กรุงเทพ 6050 บาท 02-639-3399 IPD OPD -
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ 3800 บาท 02-256-4000 IPD - -
โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพ 6450 บาท 02-434-0117 02-884-7000 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพ 5100 บาท 02-838-5555 02-675-5000 IPD OPD -
โรงพยาบาลซีจีเอช(เซ็นทรัลเยนเนอรัล) กรุงเทพ 4930 บาท 02-552-8777 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพ 4900 บาท 02-532-4444 IPD OPD MED.Center

** 1.ราคานี้รวมค่าห้องและค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2.บางโรงพยาบาลยังไม่มีข้อมูลทางเวปไซด์จะอัพเดทให้เรื่อยๆ นะคะ