ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล80 ถนน ซอย โรงพยาบาล 2 แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
TEL 02-769-2000
ค่าห้องเดี่ยว 6400 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-