ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล362 ถ. พระราม ๒ แขวง บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
TEL 02-109-9111
ค่าห้องเดี่ยว 5200 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-