ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล272 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขต​ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
TEL 02-874-6766-70
ค่าห้องเดี่ยว 4700 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-