ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล585 ถนน สิรินธร แขวง บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
TEL 02-886-6600-13
ค่าห้องเดี่ยว 3530 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-