ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลมิชชั่น

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล430 ถนน พิษณุโลก แขวง สี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
TEL 02-282-1100
ค่าห้องเดี่ยว 3900 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-