ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย4

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล15/10 ซอยลาดพร้าว 53 (ซอยโชคชัย 4) ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 10230
TEL 02-514-2157-9
ค่าห้องเดี่ยว 5040 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-