ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล456 456/8 ถ. เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
TEL 02-441-6999
ค่าห้องเดี่ยว 5300 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-