โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี 3030 บาท 077-421-103 IPD OPD -
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลทักษิณสุราษฎร์ธานี 3480 บาท 077-278-777 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลเวียงเวชสุราษฎร์ธานี 2300 บาท 077-361-483 077-361-672 IPD OPD MED.Center