ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล90/2 หมู่ที่ 2 อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320
TEL 077-300-394-5
ค่าห้องเดี่ยว 3300 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-