โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลหาดใหญ่สงขลา 1500 บาท 074-273-100 IPD OPD -
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี 3030 บาท 077-421-103 IPD OPD -
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลทักษิณสุราษฎร์ธานี 3480 บาท 077-278-777 IPD OPD MED.Center