ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลเกาะสมุย

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล61 หมู่ 1 ตำบล อ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
TEL 077-421-103
ค่าห้องเดี่ยว 3030 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-