ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ฯ (เกาะสมุย)

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล123/1 หมู่ 1 บ่อผุด อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320
TEL 077-332-706-7
ค่าห้องเดี่ยว 3800 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-