โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลพังงาพังงา 1700 บาท 076-411-616 076-412-032 IPD - -