ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยะราษฎร์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล1618/1 หมู่ 6 ถนนอู่ทอง-ด่านช้าง ตำบลอู่ทอง อำเภอ​อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
TEL 035-552-724-7
ค่าห้องเดี่ยว 2800 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-