ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบางประกอกรังสิต 2

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล757 ซอย รังสิต-นครนายก 53 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
TEL 02-028-1111
ค่าห้องเดี่ยว 3550 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-