โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1นครสวรรค์ - บาท 056-000-111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2นครสวรรค์ 1500 บาท 056-000-111 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลศรีสวรรค์นครสวรรค์ 2650 บาท 056-221-222 IPD OPD MED.Center
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลพิษณุเวชพิษณุโลก 3420 บาท 055-909-000 IPD OPD MED.Center