ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลชลลดา

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล2/12 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบล​โสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
TEL 02-571-7799
ค่าห้องเดี่ยว 3500 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
-
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-