ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล700/888 หมู่ 1 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
TEL 033-265-599
ค่าห้องเดี่ยว 4120 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-