ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ คลินิกแพทย์สมเดช

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล53/1 ซอย​สุนทรโวหาร 4 (ชำนาญภาษา) ตำบล ทางเกวียน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง 21110
TEL 038-671-493
ค่าห้องเดี่ยว - บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
-
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-