ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล14/16 หมู่ที่ 4 ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง ตราด 23170
TEL 039-551-555
ค่าห้องเดี่ยว 4650 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
-
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-