ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล34/4 หมู่ที่ 5 ตำบลบางนมโค อำเภอ เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
TEL 035-289-572-9
ค่าห้องเดี่ยว 3400 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-