ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลมิตรเมโมเรียลสระบุรี

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล9/1 ถ. มิตรภาพ อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี 18000
TEL 036-218-900-11
ค่าห้องเดี่ยว 3350 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-