ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล666 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100
TEL 074-338-100
ค่าห้องเดี่ยว 1900 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-