ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลปิยะเวชช์ระยอง

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล288 ม.3 ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง ระยอง 21140
TEL 038-020-100
ค่าห้องเดี่ยว 3000 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-