ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลจอมเทียน

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล234/1 หมู่ที่ 11 อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
TEL 038-259-977
ค่าห้องเดี่ยว 2750 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-