ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปากน้ำ

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล156 ถ.เทศบาล12 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
TEL 02-173-7766-75
ค่าห้องเดี่ยว 3700 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-