ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล29/9 หมู่ 2 ถนน เลี่ยงเมือง ตำบล ศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000
TEL 035-612-361-4
ค่าห้องเดี่ยว 1300 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-