ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบางปะกอก 3

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล27/14 หมู่ที่ 10 ถ. สุขสวัสดิ์ ลัดหลวง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
TEL 02-109-3111
ค่าห้องเดี่ยว 3300 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-