ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลกระบี่

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล9/10 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
TEL 075-626-700
ค่าห้องเดี่ยว 2500 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-