ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล5/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองส่าหร่าย อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130
TEL 044-316-611-5
ค่าห้องเดี่ยว 41000 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-