ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาล บัวใหญ่รวมแพทย์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล6 ถนนเทศบาล 12 ตำบล บัวใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120
TEL 044-292-249-53
ค่าห้องเดี่ยว - บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-