ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลตะกั่วป่า

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล39/2 ถ. เพชรเกษม ตำบล บางนายสี อำเภอตะกั่วป่า พังงา 82110
TEL 076-584-250
ค่าห้องเดี่ยว 1800 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-