ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ฯ สมุทรสาคร

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล93/256 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบล​ท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
TEL 034-410-700-6
ค่าห้องเดี่ยว 2900 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-