ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาลหมู่ที่ 4 74/5 ถ. เพชรเกษม อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
TEL 02-441-7899
ค่าห้องเดี่ยว 4350 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-