ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล151 หมู่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง , 6400
TEL 055-612-189-90
ค่าห้องเดี่ยว 2880 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-