ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาลหมู่ที่ 2 288 ตำบล เวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000
TEL 053-582-888
ค่าห้องเดี่ยว 3050 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-