ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์แม่สาย

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาลตำบล เวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เชียงราย 57130
TEL 053-731-391
ค่าห้องเดี่ยว 3200 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-