ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลพะเยาราม

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล660 ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา พะเยา 56000
TEL 054-411-111
ค่าห้องเดี่ยว 1600 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-