ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลน่าน

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล1 วรวิชัย ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000
TEL 054-771-620-2 054-719-000
ค่าห้องเดี่ยว 1500 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-