ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล158/1 ราษฎร์ประสิทธิ์ ถนน ราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบล แม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
TEL 034-715-001-5
ค่าห้องเดี่ยว 4500 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-