ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 (เทพารักษ์)

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล88, 8-9 ถ. เทพารักษ์ ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
TEL 02-033-2900
ค่าห้องเดี่ยว 4600 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-