ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบางนา 2

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล9 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540
TEL 02-740-1800-6
ค่าห้องเดี่ยว 1450 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-