ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบ้านฉาง

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล77 หมู่ที่ 1 ถ. สุขุมวิท ตำบล พลา อำเภอบ้านฉาง ระยอง 21130
TEL 038-603-838
ค่าห้องเดี่ยว 1000 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-