ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล110/392 ถนนอินทวโรรส ซอย 2 ตำบล สุเทะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
TEL 053-936-900-1
ค่าห้องเดี่ยว 3755 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-