ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล98 หมู่ที่ 13 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000
TEL 053-581-998
ค่าห้องเดี่ยว 3950 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-