ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการ

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล169 ถ.นิพัทธ์​สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา, 90110
TEL 02-323-2993-5
ค่าห้องเดี่ยว 3360 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-