ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล37 ถนน เวชพฤกษ์พิทักษ์ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110
TEL 075-422-330
ค่าห้องเดี่ยว 2260 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
-
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-