ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล163 หมู่ 1 ถ. สุขุมวิท ตำบล พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180
TEL 038-245-700 038-933-900
ค่าห้องเดี่ยว 3200 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
-
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-