ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับผู้ใหญ่ โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล112 เทศบาลอาชา 5 ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
TEL 043-721-700 043-723-669
ค่าห้องเดี่ยว 1600 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-